Hluchavka
Kvarteta pater
s oblačnými oktávami
a na nich ant.