We are people cheers
We are people cheers
looking for right world
but have idea
which learning with comprehend

Only and only, yours and yours
world what with change
and finding day and night
and world nothing for change.


přeložení zní:

My jsme lidé zdraví
hledáme svět pravý
ale máme nápad
který učíme se chápat

pouze a pouze, tvůj a tvůj
svět co se mění
a najde den a noc
a svět nepromění.