Básně od počátku do 2010
1.
Silnice
Silná čára skrz civilizaci
při pohybu kolem
kde utíkají motorová zvířata
poháněna tekutinou
z níž jsou plyny s olovem.
2.
Snová myšlenka
V hlavě je dění,
co ve chvíli se změní
A při světle denním
už není.
3.
Cesta
Z sinalá síň  zvěře, která bloudí.
Lidská pouť. Slunce, co svítí ve dne i noci.
Pavoučí síť, jež nese tíhu nebe.
Okno zavřené u sklepa,
které se otvírá  do širokých dálek světa.
Měsíc v rybníku  vytvářející  obrazec.
Malý stánek na vsi, kde je široký výběr.
Osamělý pes v polích hledající domov
,jelikož  neví kudy jít.
Na chleba trochu soli.
Malý domek v polích.
4.
Květ hledíku                                              
Sedátko celé zlaté                                      
jak kůže dítěte
s krásným květem  
na světě.                    
5.Mák
Kruh sukní na stonku
s zelenou či hnědou hlavou
je stravou  
s pomalu tvrdnoucí korunkou  
S listy krajkovými
dítě sklopené
tmavší i světlejší
Slečna či žena
uprostřed s okem
jak z kamene.  
6.
Motýlek
přes krajinu míří žlutý mrak                                                                                                      
k podzimu uléhá  
a na zimu jde spát.
7.
Vzduch  
Letící k nám
Žádný není sám
V jiném rozměru
Svět jiný.
8.
zima
Zemřelý podzim  
Akvarely  jsou pryč  
k jaru klíč
9.
Růže
Vzácná paní v  kroji
v níž je plno nektaru
při slávě,    
v příbězích,
první i poslední
na počátku vzruch  
a na konci ryzí duch.
10.
Stín
Obrazec těla z druhé strany
odvrácená strana mysli
postava přede mnou  
co nevidí a neslyší.
11.
Mráz na trávě
Ráno venku na palouku
Tichý motýl v letu
Přišel a odešel
A mrtvo po přeletu.
12.
káva
Černou tmu překrývá mlha
rubem i lícem
a pod ní rosa
s aroma,
které ji ovívá
při vzatí doušku
při přetížení v životě.
13.
Hrdličky
dvorní dámy na klenutých židlích
Čechrají si šedé šaty
A na pohřeb myslí.
14.
Kameny
Pantofle světa
u cest sídlí  
za hřích
při obydlí.
15.
větev
sune se daleko k nebi
do údolí
koryt velkých řek
u oken kostelů,
s kříži
u velkých brán
a mostů
s barevnými skly.
16.
Žluté listy
dlaň mezi dlaněmi
u stromů s přímými pažemi
v ranním svitu
u barev daných věkem.
17.
Srdcem
můžem myslet
hledat
Sebe neznat
ale obraz lidí i srdce
je osobní účet.
18.
Motýl
Oči u sebe
Červené a černé
Na listu
K letu
Křídel ze sametu.
19.
věnuji Martě Chlewinské /  
květina v krajině
modré nebe nad rybníčkem
hrozen vína
hrozně  milá
s potěšením
pro mne překvapením  
podobná vodopádu
z množstvím kapek  
Mám tě rád a
vracím svět nazpět.
20.
Krávy
Ustájené dámy
a pod nimi stelivo
po ránu i navečer
ke stravě uroní tekutinu.
21.
Mráz
Na okně růže
drásá kůže
a ve větru
zpívá na kůře.
22.
Holubníky
Střílny vedle sebe
s oválky u nebe
s obyvateli
držící se dvěma prsty.
23.
Sníh padá
Andělé v zimě pláčí
bíle zmrzlými slzami
letícími po větru.
24.
Ohně v lese
Ohniví oři míří vzhůru k Bohu
s kopyty odráže světélka
na živý povlak země
s dutím mračen  z celulózy  
25.
Tažní ptáci
jak tažní ptáci
se lidi k lidem vrací,
jen ptáci jsou v mracích
a lidé v oblacích.    
26.
Nebe je
vodní hladina
která vzpomíná
co bylo a není
a dál se mění
a navečer zhasíná.
27.
Luky vedle stromů barvy duhy
dvakrát ročně sežnuté
zjara první, v létě druhý
jinak zcela netknuté.
28.
Pozdní listopad
Padá listí z oblaků
a okolí se pročisťuje
při vznášení ptactva nad krajinou
s letmým bílým dotykem z mračen
a skrytím zrodu temna
na podkladu z čistého jasu    
29.
Listy javorové

Listy, listy javorové šeptají si v noci
a jejich řeč znají jen ponocní

řeč je stromovitá ve dne ukrytá
v noci šumivá a halasná

a někdy i jim nejasná.
30.
Před chvílí jsem přišel
však byl to, byl to děs
Před chvílí jsem přišel
náves,náves,les
odešel jsem radši
bylo to tak snazší
snad neztratil čest
sice jenom děcka
ale bylo jich snad šest.
31.
Poznal jsem úsměv
jaký má růže
a pohli se koutky  
a pak i kůže
celá rudá,
trochu ožehlá
mne sežehla.
32.
Kosi
Vida kaňky na listech
nesené větrem z pole
a podél hrud je kolej.
33.
Javor
Klenuté ruce s prsty a nehty
se při úbytě dne obnaží.  
34.
Srdce bolí a létá
a hlásím do světa
že sám
potulný poeta

Bloudím krajinou
luky i lesy
a u stromů bez adresy

se toulá poeta
pod podloubím
a nohy časem proplétá.
35.
Jíti krajinou s barevným listím
a slyšet vítr svištět a ohýbat haluze
a kapky pádí po struze a hlodavci piští.    
36.
Tma
ranní neprotřené oči
od večera spící
stačí promnout
a budou bdící.
37.
Příjezd vlakem
ve chvatu
kde si řeknu  
tu chci žít
přijedu a odjedu
tam teta a strýc.
38.
Olze Navrátilové ? poslední vzpomínka.
Poznal jsem radost
a úsměv jak ametyst
a v tobě chtěl číst
a hledat slova
a opakovat
poslední slova
a vidět tě radovat.
39.
slova jako oblaka
měníc se v mžiku
v pološeru,halasu i ryku
v rozednění poledne i ráno
tak je dáno.
40.
Slunce
Slunečnice veliká na obzoru
šířící se čirou kapalinou  
i mezi stěnami masivů.
41.
Voda
Hustá směs drobných částí,
s proměnami v čase i prostoru.
42.
Hluchavka
Kvarteta pater
s oblačnými oktávami
a na nich ant.  
43.
Tažní ptáci
jak tažní ptáci
se lidi k lidem vrací,
jen ptáci jsou v mracích
a lidé v oblacích.
44.
Stopa moje
jako na javoru žilnatina
se promění v okamžiku
a javorová stopa
je ve chvíli  
zetlelá a tak je jiná.        
45.
Prsty
výčnělky ve stínu s vrcholky
se při tětí změní v pahorky  
ve stínu v perleti
všechny odletí.
46.
Květ škumpy
spadl mozek na zem
do ruda zbarven
a na zemi tlí
kde zel a nyní
zbyl po něm splín.
47.
Myšlenka
Rychlostí zvuku rodí se v hlavě,
plovoucí po Vltavě,
rodí se a zhasíná,
a spánek ji utíná.
48.
Břízy
Hájové nevěsty se šaty z nezralých jahod
se změní na zlaté vlasy
a takové budou zase příští rok.  
49.
Tma
Zaniknuté světlo venku nebo uvnitř
ale stačí škrtnout nebo cvaknout
a vše je pryč.
50.
Tráva
při úkosu stříbrných vlasů při luně
její jas zmizí.
51.
Mraky 1
Andělské oči se dívají k zemi
zatáhnou se záclony
paprsek se prodere
a počasí změní.
52..
Listy javoru
Pět krvavých prstů uprostřed s travou
okolo slunce
v podzimním chladu
ohřeje se a změní barvu
53.
Kůra        
Rozpolcená žena
s lišejem a vrásky  
sedí panna,
rychle stárne a vrásčití          
spadne na zem a neslyší.
54.
Pšenice
vojáci na polích
u luk a lesů
s zlatými ovály
sklízí se v seku.
55.
Město  
Vidím neonové květiny, co se probouzejí v létě i v zimě vždy v jiné hodiny. U nich jsou větší či menší. Užší či širší dráty. A přes vodu leží asfaltové pláty. Za nimi díry plné věcí. O víkendu je cítit samota a slepota. V denním provozu není nic vidět v oblacích kouře z barů či hospod. Pramen z kohoutků teče městem, a jelikož je zima je pramen zamrzlý. Mrazivý dech nebo ďábelský oheň, jdoucí z našich úst je o mnoho silnější než bylo před tím zdánlivé.
56.
Mraky 2
Vesmírné balvany
plují světem
těžknou letem
a ulehčí si třeskem
57.
Zeď
Písek, kamení a hlína
Se k nebi vzpíná.
V zimě čelo svraští
A na jaře,
když se praští,
opadá a nový kabát dostává.
58..
Beruška
Na zemi roztahuje krovky k nebesům
s křídly vzpřímenými,
a tečkami na dresu.
59.
Moře
Rozsypaná sůl a voda
Útesy s řasy a korály
A jedlá soda.
60.
Květina
poupě ? žena před rozkvětem
květ ? žena ošacena kvete
odkvétání ? ženský půvab opadá
opad ? umírá a navěky uvadá.
61.
List ořechu
Barvy slunce v trávě
uprostřed s křovím
a velkým stožárem
u města
a ve vsích
v pozdním času
na zemi
a skrytým pod zemí.
62.
Tráva 1
Pestrost v listí s plachetkami
vedle sněžných hvězdiček
a v oplotí velké nebe
s ostrůvky z lodiček.
63.
Sníh
Přírodní peří se škube z ptáků
v konečném období na hromádku
opět o vánočním svátku.
64.                                                                  
Strom
barva se mísí s listím
a padají když maluji
tak štětce si čistím
o to listí.  
65.
Poslední rozloučení
Mrtvý sedí a mlčí
živý ho hledá
známí i cizí
a jeho život kdysi ryzí
už není
a při změně
u loučení
v nostalgii písní
začíná žití příští.
66.
Tráva 2
Ostřím setnuté hedvábné ocásky              
mizí na pláni
a sklání se při stínání.    
67.
Větev s listy
Svícen s papírky,
se kroutí ve vzduchu
a ve spádu na zem
se při šlápotě lomí  
pod stromy.  
68.
větve v ohni
Jazyky draků spřádají krajinu,
a ta mře
a je z ní žhavý prach,
co chladne,
a živí okolí
ve vzdušně čiré vůni
v kalné tůni.
69.
Březové zlaté klasy podzimních mlh
svěšené dolů okolo hájů a luh
U cest a cestiček
potoků ? potůčků
lávek i laviček
jak párek opiček.
70.
Sněhové vločky
Šlehavé jasné záblesky v očích nebes
s jsa vidu lesku tváře
se stříbřením při zemi
ovečky pasou snáze. .  
71.
Tma 2
směs mouru ve vzduchu,
po vyčistění roury
od jasnosti po setmění
do kuropění.
72.
Květ mochny
dlaň s pěti prsty
a dvaceti články
a v zimě bez života známky.
73.
Mráz na okně
Na okně vyrostla tráva
nyní mizející
a předtím v řadách
byla plná
nyní v ladách.  
74.
Brouk  
Malinkatý tank
Blankytného vzhledu
kolorovaného pokrytí
Odchází do dálky
Přihýbá z pohárku
a neukrytý v zimě
jde k ledu.
75.
List ořechu
Barvy slunce a trávy
uprostřed s velkým stožárem
vida v okolí vsí
při podzimu
mizí pod zem pryč.        
76.
Střecha ve větru v noci
hejna drobných holubů
polétavá v délce cest
a hledě na miliony hvězd
ve skrytu přirozenosti  
při poryvu závanu
v odchodu až s jitřenkou
v čase ranních jiter
spadla slova v mžiku
a změna přišla a odešla potichu.
77.
Nečekanost  věrohodného
přijde vždy nečekaně
bez blízkosti slov.
78.
Tekoucí řeka
kruhy se mísí do sebe
ve velkém pásu
a okraje má v temnu i jasu
79.
Koruny stromů
Rozkošatělé kopule
v přícestí či polesí
s měnícími se účesy.
80.
rozprostřenost barev
v přírodním lidství
bez rozpaků světel
s ukázáním možností
v nekonečnu.
81.
Čekání na nádraží
objevil se náhle kámen
na stupínku vedle staveb
s měnící se pozicí
ale nikdy tak neznaven
náhle přijde změnivší.