Zima
Zima

Zima ta v oblastech nebe a hor
učí lid pokoře a každičký tvor
co dá s příchozím času pokrývku krajině
která se časem změní a pomine

A slova bez barev
a s tóny okru a šedi
s člověkem ve víře
v krajinu hledí

a lidi z starostí z toho jsou šedí.


A v tísnivém počasí přichází záchvěvy duše
a člověk v pokoře nechce být rušen
v poznání - poznatcích a ve zmatcích doby
člověk je člověkem
jen jakoby.