Bezprostřední mimosmysl
Bezprostřední mimosmysl
  v rysech dne
  a krátkosti úsudku
  je ideou světa
  všude kde je třeba
  a nečekanost věrohodného
  přijde vždy nečekaně
  bez blízkosti slov.