Texty písní


Předmět: Re: texty

Ahoj Milane,
tak jsem se po delším čase konečně dostal k odpovědi na Tvou e-mailovou zprávu.... Víš, myslím, že na dílně je spousta teoreticky fundovanějších lidí než jsem já (skoro všichni), kteří by Ti celou tuto problematiku podrobně vysvětlili.... Já osobně vůbec neřeším, jestli v textu použiju trochej, daktyl, jamb... nebo něco jiného... Je mi to jedno....Řídím se jenom instinktem ....a v mnoha případech mi z toho vylezou (ač nevědomky) i  nejrůznější  kombinace různých způsobů...např. daktylotrochej.... Je mi to docela jedno, protože ve svých textem často i záměrně nedodržuju pravidla,  o kterých už vím, že by se dodržovat měla.....Pro mě je podstatné, co chci říct... Takže první sloku píšu vždycky tak, jak mě to zrovna napadne (nepřemýšlím jestli trochej, daktyl, jamb...) .....U dalších slok se ale už snažím dodržet šablonu a řád té sloky první ... 

Teď konkrétně:
jak víš,trochej je v prozódii stopa, složená ze dvou slabik, z nichž první je přízvučná a druhá nepřízvučná.
Tak příklad:


Kdy-si / dáv-no / by-la / do-ba/              a
prv - ní / dru - há / prv-ní / dru - há /

kte-rou / mě-li / rá-di / o-ba. /                 a       
prv - ní  / dru - há /prv- ní/dru - há /

Ten-krát / ješ-tě / pl-ní / sí-ly   /              b      
 prv -  ní   /dru - há/ prv - ní/ dru -há /

svo-je / tou-hy / ne-ha/- si-li  /.               b                  
prv - ní /dru - há / prv - ní/  dru-há /

(TAHLE JSEM TO NAPSAL PŘESNĚ PODLE DEFINICE a červeně jsem vyznačil přízvuky)

Ptáš se, jestli je možná používat i slova jiných slabikových délek... ano možné to je. 
Navážu na předchozí sloku: 

Dí-va / li se / na-ob / lo-hu/              a
mo-dli / li-se / při-tom / k bo-hu/     a

v první sloce v prvním řádku..... byla doba.... (2 dvojslabičná slova  by-la.. do-ba).... a tady na oblohu..... (1 jednoslabičná předložka... na .. a tříslabičné slovo 
o-blo-hu) .... ale pořád je součet jejich slabik 4..... a zůstal zachovaný přízvuk


Ale když píšu za sebe, na definice se ohlížím jen částečně... a tak mi třeba vznikne....

Zkus-být / rac-kem / kte-rý / vzdu-chem/ plu-je /          a
prv   -   ní   / dru - há    / prv -ní   / dru   -  há    / prv  - ní  /

stej-ně / ja-ko / on-zá / vra-tí /  chvěj se /                      b
prv  - ní /dru - há/ prv- ní  /dru - há /   prv  - ní  /

ve-chví / lích-kdy / hloub-ku / ig-no-ru-je   /                 a
 prv -  ní   /dru - há/ prv - ní/ dru -há /

k o-dva / ze-o / de-mne/ o-drá- žej se - /.                       b 
prv - ní /dru - há / prv - ní/  dru-há /


Vidíš sám, jak mi tam nefungují přízvuky..... Ale to neřeším....(mimochodem... přízvuky neslyším)....


Milane,
omlouvám se, ale už mě zas dohnaly povinnosti. Budu muset končit. Asi jsem Ti moc nepomohl a tak Ti aspoň doporučím, aby sis na dílně odchytil třeba Ivoše nebo Jardu.... Tam je výhoda, že se můžeš hned i zeptat, pokud by něco bylo nesrozumitelného....
Měj se hezky.

hub in


---------- Původní zpráva ----------
Od: Milan Sochora
Komu: hub.in@seznam.cz
Datum: 1. 1. 2017 21:26:14
Předmět: texty

Ahoj Pavle,

Chtěl bych Tě o něco požádat v oblasti textů.


Zdali by jsi mi nenapsal příklad trocheje a jambu.

Napsal by jsi tohle je trochej - a třeba nějaký svůj text  - potřeboval bych to vidět názorně - příklad - např. AAbb- třeba a názorně pod to podle slabik.


A u jambu zda by šlo to samé.


Daktyl napsaný názorně mám.


Když na nic nehraji potřebuji k tomu názorný příklad. Jestli musím používat všude třeba slabiky 1 slovné - 2vou či třeba 3ří či se to může používat také nebo u jambu jen je třeba potřeba používat jen slabiku  1  nebo 2  či 3. V tom asi mám největší chyby.
Měl jsem o to požádat už dávno.   A díky tomu, že daktyl mám napsaný, tak mi to jde o trochu líp.

Snad budeš mít chvilku čas tohle názorně napsat. U mne je důležité mít vzorový text - abych se měl čeho držet.

Kdyby jsi jel v dubnu na textovku a napsal mi to do té doby, tak Ti zato nechám svoji novou knihu.


s pozdravem a úctou

Milan Sochora

Milan Sochora