komentář k psaní písní
Pokud mluvíme o typické písni, tak zkusím najít několik věcí, které potřebuje písňový text:
1. REFRÉN - výrazný zpěvný, chytlavý, aby nutil lidi zpívat, ideální je nějaký dobře zapamatovatelný slogan
2. SLOKA a BRIDGE - aby píseň nebyla jednotvárná potřebuje aspoň tři části (které se zpívají na různé melodie). O refrénu byla řeč. Sloka může být méně výrazná (ale o to pravidelnější musí mít verše a slabiky), bridge zase musí vyvolat očekávání, co se bude dít dál, je to už takový polorefrén
3. PRAVIDELNOST - píseň má nějakou melodii, musíte se prostě trefit do slabik a do přízvuků
4. RYTMIČNOST - kromě zmíněných přízvuků také pozor na dlouhé a krátké slabiky. Co se rýmuje a krásně do sebe zapadne v básni, to do sebe nemusí zapadnout v písni
5. RÝMY - rým, který zní dobře v básni, nemusí dobře znít v písni, slov, které můžete zrýmovat v písni, je méně než v básni
6. NA MÍRU - je rozdíl, zda píšete pro zpěvačku s jemným hláskem nebo zpěváka s drsným chraplákem. Jde o témata, ale i se zvukomalebnost. Jiná slova vložíte do úst někomu, kdo má potíže se sykavkami. Rovněž každému zpěvákovi sedí jiné samohlásky.
7. Pamatujte si, že zpěvák vám do těch textů bude kecat a pořád nebude spokojený. Jak si zpěvák nestojí za každým slovem, co zpívá, nedopadne výsledek dobře (platí o umělecky vyšších žánrech, přihlouplé popové zpěvačce je to jedno a zazpívá kdejakou banalitu).