Czeszące drzewo
Czeszące drzewo

W przewiewie zasłona powiewa
w pobliżu strumienia
palce, ręce obija
i czesze
wszystko dokoła,
włos już ostatni spadał.
Česající strom

V průvanu vane záclona
v okolí potoka
prsty, ruce otlouká
a češe
vše okolo,
už poslední vlas opadal.

Gedichte von Milan Sochora - Reinhart Ulrich

gedichte I. gedichte II.