Wierzba
Wierzba

Pędy pokręcone,
tony lub półtony
ku ziemi się kłoniš,
gdzie inaczej brzmiš.


Vrba

Pokroucené výhony,
tóny nebo půltóny
sklánějí se k zemi,
kde jinak zní.

Gedichte von Milan Sochora - Reinhart Ulrich

gedichte I. gedichte II.